Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza występowania grzybów w powietrzu pomieszczeń szpitalnych w Warszawie i Otwocku

Autor:
Olga Paluchowska-Święcka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
251
Strona końcowa:
256
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, powietrze, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium
Czytaj

Wprowadzenie: W powietrzu pomieszczeń może występować ponad 400 gatunków grzybów, przy czym około 300z nich jest opisywanych jako czynnik etiologiczny chorób. Znaczna koncentracja zarodników grzybów w połączeniu z obniżoną odpornością u osób hospitalizowanych może byæ również potencjalnym źródłem zacień wewnątrzszpitalnych. Dlatego też niezwykle ważna jest mikologiczna czystość pomieszczeń służby zdrowia. Cel: Znalezienie powiązań między składem jakościowym i ilościowym elementów grzybów w powietrzu, porą roku, rodzajem pomieszczenia oraz ocena różnic między terenem miejskim (Warszawa) a terenem niezurbanizowanym (Otwock). Materiał i metody: Badania prowadzone były w dwóch zasadniczo różniących się od siebie szpitalach w Warszawie i Otwocku. W każdym ze szpitali wybranych zostało 10 podobnych charakterem stanowisk badań. Były to pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach czystości mikologicz-nej powietrza. Badania wykonano przy użyciu aparatu szczelinowego MASS 100 EKO firmy Merck. Wyniki: średnia, roczna liczba grzybów w 1 m3 powietrza wykazuje duże zróżnicowanie ze względu na rodzaj stanowiska. Najniższe ilości zanotowano w sali OIOM w Otwocku oraz w gabinetach zabiegowych w obu szpitalach. Dowodzi to dużego wpływu silnej, systematycznej dezynfekcji. Najniższa zawartość grzybów występowała w obu szpitalach zimą. Grzyby z rodzajów Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i Alternaria występowały jako dominujące. Inne opisywane w tej pracy gatunki występują w nikłym procencie i nie ma wśród nich gatunków niebezpiecznych dla zdrowego organizmu. Występują gatunki mogące byæ zagrożeniem dla chorego z obniżoną odpornością. Wnioski: Stan sanitarny badanych szpitali pod względem liczby elementów grzybów w powietrzu jest zły. Zalecane poziomy stężeń grzybów są wielokrotnie przekraczane. Spowodowane jest to starą konstrukcją szpitali, nieprawidłową wentylacją pomieszczeń, brakiem klimatyzacji, nieograniczonym kontaktem powietrza zewnętrznego z wewnętrznym, pracami remontowymi na terenie szpitali. Rodzaj pomieszczenia i sposób jego dezynfekcji ma ogromny wpływ na skład mikologiczny powietrza. W pomieszczeniach silnie i często dezynfekowanych liczba koloniotwórczych elementów grzybów jest najniższa.