Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroby alergiczne i ich związek z grzybami chorobotwórczymi

Autor:
Anna Galęba, Agnieszka Zawirska, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
271
Strona końcowa:
275
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
choroby alergiczne, grzyby, badania kliniczne, profilaktyka, diagnostyka
Czytaj

Grzyby, to szeroko rozpowszechniona grupa organizmów tworząca jedno z pięciu królestw obejmujących wszystkie organizmy żywe. Od dawna podejrzewano istnienie związku między chorobami alergicznymi a grzybami chorobotwórczymi. Mogą one działać na organizm ludzki jako czynnik zakażający lub jako alergen. W alergologii zasadnicze znaczenie mają 4 klasy grzybów: sprzężniaki, workowce, podstawczaki oraz klasa grzybów niedoskonałych. W pracy zostały przedstawione przykłady badań wykazujących zależność między wybranymi grzybami chorobotwórczymi a wystąpieniem lub zaostrzeniem danej jednostki chorobowej. Uwzględniono takie choroby jak: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie błon śluzowych zatok, alergiczne zapalenia spojówek, w których etiopatogenezie rolę byæ może odgrywajązarodniki Aspergillus lub Penici-lium. Opisano także związek dermatoz, takich jak atopowe zapalenie skóry i pokrzywka, z grzybami drożdżopodobnymi rodzaju Candida czy Malassezia. Ponadto przedstawiono wybrane zależności między zastosowanym leczeniem przeciwgrzybiczym a ustąpieniem lub poprawą stanu klinicznego danej choroby alergicznej. W pracy opisano również diagnostykę i profilaktykę chorób alergicznych wykazujących związek z zakażeniem grzybami chorobotwórczymi.