Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena powikłań związanych z założeniem i utrzymaniem cewników w żyłach obwodowych u dzieci

Autor:
Alicja Przybysz, Andrzej Kurylak, Aneta Zreda, Ewa Barczykowska, Mirosława Kram, Marlena Mania
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
266
Strona końcowa:
271
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zakażenia, dzieci, kaniule dożylne
Czytaj

Wprowadzenie: Kaniulacjażył obwodowychjestjednąz najczęściej stosowanych procedur inwazyjnych, a zainfekowanie miejsca wkłucia jest źródłem wielu zakażeń szpitalnych. Fakt ten może sugerować dużą skalę problemu. Najczęściej w szpitalach prowadzi się nadzór nad zakażeniami związanymi z cewnikami centralnymi, pomijając problemy związane z cewnikami obwodowymi. Celem pracy była ocena występowania powikłań związanych z założeniem i utrzymaniem cewników w żyłach obwodowych u dzieci, a przedstawione badania są próbą oceny skali tego problemu. Materiał i metody: Badaniami objęto dokumentację 4166 dzieci leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Przeprowadzono analizę retrospektywną kart obserwacji i pielęgnacji kaniul obwodowych. U 667 dzieci przyjętych do szpitala nie było wskazań do założenia kaniuli do żyły. Wyniki: Badania wykazały, że w przypadku 2238 (63,96%) spośród 3499 założonych kaniul nie zaobserwowano żadnych powikłań związanych z utrzymaniem cewników w żyłach obwodowych. 394 (11,26%) powikłania spełniały kryteria odczynu miejscowego lub podejrzenia zakażenia w miejscu wkłucia (bardziej nasilony odczyn miejscowy), a przyczyną 867 (24,78%) powikłań było podanie leku lub płynu infuzyjnego poza żyłę, niedrożność, wysunięcie lub zagięcie kaniuli. Nie obserwowano zakażeń uogólnionych spowodowanych zainfekowaniem cewników w żyłach obwodowych. Wnioski: Uzyskane dane przemawiająna rzecz dalszych działań zmierzających do podnoszenia poziomu opieki nad dziećmi z założonymi cewnikami naczyniowymi, aby znacznie zminimalizować liczbę powikłań. Wskazane jest aktualizowanie wdrożonych procedur i kształtowanie prawidłowych zachowań pielęgniarskich w opiece nad dzieckiem.