Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza żywienia niemowląt wiejskich na tle wybranych uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych

Autor:
Anna Zawadzka-Gralec, Maria Szóstakowska, Grażyna Swincow
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
284
Strona końcowa:
287
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
żywienie, niemowlę, obszary wiejskie
Czytaj

Wprowadzenie: Żywienie jest podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka i ma znaczący wpływ na stan zdrowia człowieka dorosłego. Cel pracy: Celem pracy była analiza żywienia niemowląt wiejskich. Materiał i metody: Analizą retrospektywną objęto 101 niemowląt ze środowiska wiejskiego urodzonych w Chełmnie, w szpitalu realizującym inicjatywę UNICEF/WHO „Szpital Przyjazny Dziecku". Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie matki podjęły karmienie piersią bezpośrednio po porodzie, jednak tylko 30 matek kontynuowało karmienie naturalne dłużej niż 6 miesięcy. Preparatami, które wykorzystywano do dokarmiania były najczęściej mieszanki modyfikowane, jednak 17,7% niemowląt otrzymywało mleko krowie. Produkty uzupełniające wprowadzano od 4 mies.ż. Zbyt wcześnie wprowadzono gluten, owoce cytrusowe, wywary mięsne i twarożki homogenizowane. Analizowano również warunki socjalno-bytowe rodzin i wykształcenie rodziców. Trudną sytuację materialną miało 40% rodzin objętych analizą, a ponad połowa rodziców prezentowała niski poziom wykształcenia. Wnioski: Czas wyłącznego karmienia piersią był zbyt krótki, a wprowadzanie posiłków uzupełniających było nieprawidłowe zarówno pod względem czasu, jak i rodzaju stosowanych produktów.