Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mutacje regionu precore i promotora core HBV u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych lamiwudyną

Autor:
Małgorzata Wiśniewska-Ligier, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Maria Rokitka, Karolina Przybyłowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
288
Strona końcowa:
292
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
HBV, genotyp, mutacje precore, mutacje promotora core, lamiwudyna
Czytaj

Celem pracy była ocena występowania mutacji w regionie precore i promotora core HBV u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B, a także określenie znaczenia występowania tych mutacji dla przebiegu choroby i odpowiedzi na leczenie lamiwudyną. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 19 dzieci leczonych lamiwudyną, w tym u 14 osób w czasie 12-miesięcznej kuracji i u 5 osób po minimum 21-miesięcznej terapii. Oceniano mutacje w regionie precore i promotora core HBV przy użyciu zestawu INNO-LIPA HBV PreCore (PC) (Innogenetics), obecność HBV DNA, markery serologiczne zakażenia HBV i aktywność AlAT. Wyniki: U 11,1% dzieci HBeAg-dodatnich obserwowano mutanty w regionie promotora core HBV - wszystkie one po 12-miesięcznej terapii uzyskały odpowiedź biochemiczną, a 50% - serologiczną. U jednego dzieckaz seroko wersją w układzie „e" i dobrą odpowiedzą wirusologiczną na 21-miesięczne leczenie lamiwudyną wykazano mutanty w regionie precore. Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały występowanie mutantów w regionie promotora core HBV u 11,1% dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B HBeAg-dodatnich. U dzieci z mutacjami regionu precore 12-miesięczne leczenie powodowało obniżenie ekspresji HBeAg, które następowało niezależnie od pojawienia się przeciwciał anty-HBe. Obserwowana w jednym przypadku mutacja regionu precore połączona byłaz serokonwersją w układzie HBeAg/anty-HBe oraz z dobrą odpowiedzią wirusologiczną i biochemiczną na 21-miesięczne leczenie lamiwudyną