Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Działalność miejskiej pracowni psychologicznej dla dzieci w Łodzi w latach 1919-1938

Autor:
Anna Cisińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
293
Strona końcowa:
297
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Miejska Pracownia Psychologiczna, upośledzenie umysłowe, szkoły powszechne, szkoły specjalne
Czytaj

Wprowadzenie: W okresie międzywojennym powstało w Łodzi wiele instytucji, mających na celu służenie łódzkiemu szkolnictwu powszechnemu. Do takich placówek należała, poza Pracownią Przyrodniczą i Pracownią Robót Ręcznych, Miejska Pracownia Psychologiczna (MPP). Celem pracy było przedstawienie działalności Miejskiej Pracowni Psychologicznej w Łodzi i jej znaczenia dla dzieci z łódzkich szkół. Materiały i metody: Podstawowym źródłem przy opracowaniu zagadnienia stanowiły materiały znajdujące się w Archiwum Państwowym miasta Łodzi oraz periodyki pedagogiczne i medyczne ukazujące się w okresie międzywojennym. Wyniki: Istnienie MPP miało ogromne znaczenie dla kształtowania i wychowania dzieci i młodzieży. Dzięki jej działalności wyodrębniono dzieci z różnym stopniem niedorozwoju psychicznego i fizycznego, które następnie kierowano do specjalnych szkół powszechnych. Wnioski: Należy podkreślić, że MPP była ośrodkiem szerzącym wiedzę psychologiczną. Otwarcie tego rodzaju placówki zaowocowało powstaniem podobnych zakładów w innych miastach na terenie Polski.