Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prebiotyki a alergia u dzieci

Autor:
Jarosław Walkowiak, Sylwia Stężowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
299
Strona końcowa:
302
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
prebiotyki, mikroflora jelitowa, alergia, dzieci
Czytaj

W ostatnich latach odnotowuje się znaczny wzrost częstości występowania astmy oskrzelowej i innych chorób alergicznych. Nie ulega wątpliwości, że istotne znaczenie ma podłoże genetyczne, choć podkreśla się również wpływ czynników środowiskowych, w tym żywienia, dlatego poszukiwanie możliwości profilaktycznych i terapeutycznych chorób alergicznych opiera się również na próbach modyfikacji diety. Układ immunologiczny dziecka kształtowany jest już w okresie prenatalnym, po urodzeniu decydującym elementem staje się m.in. rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej jelit. Istnieje ścisła zależność między mikroflorą przewodu pokarmowego, nabłonkiem jelitowym i układem immunologicznym, dlatego też zaczęto poszukiwać związku między florąbakteryjnąjelit w wieku niemowlęcym a rozwojem schorzeń o podłożu immunologicznym w wieku późniejszym. Głównym czynnikiem bifidogennym mleka kobiecego sąjego oligosacharydy. Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych pokazują, że prebiotyki mogą stymulować odpowiedź Th1 i znacząco redukować stężenie IgE, modulować odpowiedź immunologiczną oraz zapobiegać i hamować reakcje alergiczne. Stosunkowo niewiele danych dotyczących działania prebiotyków w chorobach alergicznych pochodzi z randomizowanych badań klinicznych. Udokumentowano, że podawanie probiotyków kobietom przez ostatnie 2-4 tygodnie ciąży oraz synbiotyku ich dzieciom przez pierwsze 6 mies.ż. zmniejszyło ryzyko wystąpienia wyprysku, zwłaszcza wyprysku atopowego w 2 pierwszych latach życia. Wykazano także, że podaż prebiotyków ma pozytywny wpływ na efektywność leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry u dzieci powyżej 2 r.ż., a wzbogacenie hydrolizatu serwatkowego o znacznym stopniu hydrolizy w mieszaninę oligosacharydów u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób alergicznych wpływa na częstość występowania atopowego zapalenia skóry w pierwszych 6 mies.ż. Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące, jednakże trudno dziś jednoznacznie przesądzać o ostatecznych możliwościach zastosowania prebiotyków w alergii.