Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola prokalcytoniny w przebiegu reakcji zapalnej

Autor:
Joanna Trelińska, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
314
Strona końcowa:
317
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
prokalcytonina, zakażenia, reakcja zapalna, cytokiny, białka ostrej fazy
Czytaj

Prokalcytonina (PCT) jest peptydem będącym prekursorem kalcytoniny. Znana jest wartość PCT jako markera ciężkich zakażeń bakteryjnych. Podwyższone stężenie PCT stwierdza się również w chorobach miąższu płucnego, zapaleniu trzustki oraz oparzeniach i chorobach tropikalnych. Rola PCT w przebiegu reakcji zapalnej nie jest jeszcze do końca poznana. Z jednej strony peptyd ten zachowuje się podobnie do białek ostrej fazy, pod innymi względami jego funkcja zbliżona jest do cytokin. Działanie PCT jest prawdopodobnie niekorzystne dla organizmu. Wśród przyczyn toksyczności PCT wymienia się jej hamujący wpływ na migrację monocytów, zwiększoną sekrecję niektórych cytokin przez monocyty, zwiększanie stężenia tlenku azotu oraz zwiększanie stężenia wapnia w przestrzeni wewnątrzkomórkowej.