Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Patogeneza przerostu układu limfatycznego gardła

Autor:
Marek Szczepański, Anna Gryko, Monika Kamianowska, Monika Rutkowska-Drozd
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
318
Strona końcowa:
321
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
układ limfatyczny gardła, patogeneza przerostu układu limfatycznego gardła
Czytaj

Organizm ludzki na przestrzeni tysiącleci wykształcił wiele nieswoistych i swoistych mechanizmów, które chronią go przed wnikaniem obcych dla ustroju antygenów. Zasadnicze znaczenie w tym systemie obrony odgrywa układ immunologiczny związany z błonami śluzowymi i skórą, a w szczególności tkanka limfatyczna nosa i gardła. Powiększająca się wraz z wiekiem masa układu chłonnego gardła u dzieci, jeśli nie dochodzi do nadmiernego rozrostu, w większości przypadków nie stanowi istotnego problemu. Mimo znacznej liczby publikacji na temat mechanizmów biorących udział w patogenezie przerostu tkanki limfatycznej gardła, do chwili obecnej nie rozstrzygnięto w sposób jednoznaczny, co odgrywa najistotniejszą rolę w tym procesie. Wśród przyczyn nadmiernego przerostu układu chłonnego gardła wymienia się: uwarunkowania genetyczne (obserwacje rodzinnego występowania tego zjawiska, genetycznie uwarunkowane procesy apoptozy), czynniki wewnętrzne (wpływy hormonalne, fakt wyraźnego zmniejszania się utkania limfatycznego w okresie pokwitania) oraz czynniki zewnętrzne (czynniki alergiczne, nawracające infekcje wirusowe i bakteryjne).