Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Hamartoma pęcherza moczowego u 10-letniej dziewczynki - opis przypadku

Autor:
Zbigniew Krenc, Wojciech Mazurowski, Krzysztof Siniewicz, Violetta Sysa, Joanna Kozłowska, Józef Kobos, Anna Sitkiewicz, Jerzy Arendarczyk, Jarosław Paśnik, Krzysztof Zeman
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
322
Strona końcowa:
324
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
hamartoma, choroby pęcherza moczowego, dzieci
Czytaj

Odpryskowce, czyli guzy o charakterze hamartoma, są to twory zbudowane z tkanek typowych dla danego narządu, ale o nieprawidłowych proporcjach i zdezorganizowanym układzie. Sytuują się one na pograniczu nowotworów niezłośliwych i zaburzeń rozwojowych. Mogą występować rodzinnie. Hamartoma mogą pojawić się w dowolnym narządzie; u dzieci najczęściej są spotykane w ośrodkowym układzie nerwowym, przewodzie pokarmowym, wątrobie i nerkach. Stan wielomiej scowego występowania hamartoma nazywany j est zespołem Cowdena. W pracy przedstawiono bardzo rzadki przypadek guza pęcherza moczowego o typie hamartoma u 10-letniej pacjentki. Objawy kliniczne wskazywały na infekcję w drogach moczowych. Po postawieniu rozpoznania guz został usunięty chirurgicznie. Celem pracy był przegląd literatury na temat hamartoma pęcherza moczowego i omówienie przebiegu diagnostyki w prezentowanym przypadku. Autorzy podkreślają wartość ultrasonografii stosowanej w rutynowym badaniu pacjenta w wykrywaniu asymptomatycznych guzów jamy brzusznej.