Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroba Kawasaki u 5-miesięcznej dziewczynki

Autor:
Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Beata Kierzkowska, Janusz Sikora, Jerzy Stańczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
325
Strona końcowa:
330
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
choroba Kawasaki, okres niemowlęcy, echokardiografia
Czytaj

W pracy przedstawiono przebieg kliniczny i leczenie choroby Kawasaki u 5-miesięcznej dziewczynki. Ta groźna dla życia i zdrowia choroba występuje również w Polsce, prawdopodobnie częściej, niż jest rozpoznawana, dlatego też chcielibyśmy zwrócić uwagę lekarzy pediatrów na możliwość i konieczność szybkiego jej rozpoznania u małych pacjentów. Dzieci najmłodsze (poniżej 1 r.ż.) stano wiągrupę największego ryzyka rozwoju powikłań, jakimi są tętniaki tętnic wieńcowych. Postawione szybko rozpoznanie i wdrożone jak najwcześniej odpowiednie leczenie są wysoce skutecznym sposobem profilaktyki rozwoju tętniaków. U naszej pacjentki stwierdzono poszerzenie lewej tętnicy wieńcowej. Dziewczynka pozostaje pod stałą opieką kardiologów.