Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Inwazyjne zakażenie grzybicze w przebiegu chemioterapii u pacjentów z zespołem Nijmegen - prezentacja dwóch przypadków

Autor:
Anna Szczepaniak-Kubat, Joanna Trelińska, Beata Zalewska-Szewczyk, Jarosław Paśnik, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
331
Strona końcowa:
334
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zespół Nijmegen, inwazyjna grzybica, zaburzenia odporności
Czytaj

Pacjenci z zespołem Nijmegen leczeni z powodu nowotworu złośliwego są obarczeni wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań infekcyjnych, w tym powikłań grzybiczych. Predysponuje ich do tego wrodzony deficyt odporności. W pracy przedstawiono przebieg choroby u 2 dziewczynek z zespołem Nijmegen, u których w trakcie chemioterapii doszło do rozwoju inwazyjnego zakażenia grzybiczego. Przeanalizowano przebieg kliniczny, metody diagnostyczne i czynniki ryzyka wpływające na efekt leczenia.