Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza postaw i wzajemnych oczekiwań lekarzy i rodziców dzieci chorujących na zespół nerczycowy

Autor:
Eliza Pilarz, Jakub Ryszard Stempień, Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
4
Strona początkowa:
377
Strona końcowa:
381
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
oczekiwania, współpraca, zespół nerczycowy, dzieci, rodzice, lekarze, rola zawodowa
Czytaj

Wprowadzenie: Leczenie idiopatycznego zespołu nerczycowego (IZN) u dzieci wymaga ścisłej i długotrwałej współpracy zespołu leczącego i rodziców dziecka. W im większym stopniu współpraca ta oparta jest na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu potrzeb obu stron, tym lepszy jest efekt dla leczonego dziecka. Celem pracy było poznanie oczekiwań oraz postaw rodziców dzieci leczonych z powodu IZN o trudnym klinicznym przebiegu oraz lekarzy leczących te dzieci. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 21 rodziców (19 matek, 2 ojców) dzieci IZN o steroidozależnym przebiegu w trakcie leczenia cyklosporyną A i/lub glikokortykosteroidami oraz 7 doświadczonych lekarzy zajmujących się leczeniem tych dzieci. Badania przeprowadzone były od listopada 2005 r. do marca 2006 r. i miały formę struktu-ralizowanego wywiadu indywidualnego, prowadzonego przez psychologa (z rodzicami) oraz socjologa (z lekarzami). Wyniki i wnioski: Badanie wykazało, że w sferze instrumentalnej pomocy dziecku w walce z chorobą rodzice i lekarze wypełniają w większości swoje wzajemne oczekiwania i obowiązki, jednak w sferze kontaktu emocjonalnego oraz sposobu komunikowania się oczekiwania pozostają w znaczącej części rozbieżne lub niespełnione.