Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Autor:
Renata Kuczyńska, Aurelia Sielużycka, Anna Szaflarska-Popławska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
4
Strona początkowa:
389
Strona końcowa:
392
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zapalenie wątroby, autoprzeciwciała, dzieci
Czytaj

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (autoimmune hepatitis - AIH) jest samoistnym, przewlekłym procesem zapalnym wątroby o nieznanej etiologii, spowodowanym utratą tolerancji komórek układu odpornościowego wobec antygenów tkanek wątroby. U osób z predyspozycjami genetycznymi czynnikami odpowiedzialnymi za wywołanie choroby są leki, czynniki toksyczne, chemiczne oraz infekcyjne, takie jak wirusy i bakterie. 20% pacjentów, szczególnie dzieci, prezentuje piorunujący przebieg zapalenia wątroby. U młodzieży dominuje symptomatologia zbliżona do ostrych wirusowych zapaleń wątroby. Zdarza się też, że początek choroby jest podstępny, z postępującym znużeniem, brakiem apetytu i utratą masy ciała, nawracającą żółtaczką czy bólami głowy. Objawy te wyprzedzają o kilka miesięcy, a nawet lat postawienie ostatecznego rozpoznania. Jeśli przebieg choroby jest subklinicz-ny, trudno określić czas jej trwania. U niektórych pacjentów marskość wątroby rozwija się bez wcześniejszych objawów uszkodzenia narządu. Rozpoznanie AIH stawia się na podstawie wyników badania przedmiotowego, badań laboratoryjnych, badania histopatologicznego bioptatu wątroby, po wykluczeniu innych przyczyn stanu zapalnego wątroby.