Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odczyn toksyczno-alergiczny naczyń w przebiegu bakteriemii u 16-miesięcznej dziewczynki

Autor:
Aleksandra Nowak, Grażyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
4
Strona początkowa:
403
Strona końcowa:
407
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
odczyn toksyczno-alergiczny, bakteriemia, dzieci
Czytaj

Patologiczne wykwity skórne w okresie rozwojowym, a szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa, stanowią powszechny objaw wielu schorzeń, niektóre są pierwszym bądź niekiedy jedynym objawem poważnej patologii. Autorzy pracy przedstawili opis przypadku 16-miesięcznej dziewczynki z rozpoznaną klinicznie i potwierdzoną badaniami mikrobiologicznymi bakteriemią, w przebiegu której wystąpił naczyniowy odczyn toksyczno-alergiczny. Dziewczynka została przyjęta do kliniki z powodu pojawienia się zmian skórnych, przypominających wykwity pokrzywkowe oraz twardych obrzęków w obrębie podudzi. Podczas przyjęcia stwierdzono laboratoryjne cechy odczynu infekcyjnego bez wyraźnych klinicznych cech infekcji. Wysunięto podejrzenie krwiopochodnego zakażenia, które potwierdzono w badaniach mikrobiologicznych - Staphylococcus epidermidis MRCNS. Po kilku dobach celowanej antybiotykoterapii zmiany skórne zaczęły ustępować, kontrolne badania laboratoryjne miały tendencję do normalizacji. W obrazie klinicznym nie stwierdzano objawów pozwalających na postawienie rozpoznania posocznicy. Kontrowersje w tym przypadku może budzić wyhodowany szczep bakteryjny, traktowany jako fizjologicznie bytujący na powłokach skórnych, jednak ze względu na dodatni posiew krwi oraz poprawę parametrów laboratoryjnych po wdrożeniu celowanego leczenia rozpoznano odczyn toksyczno-alergiczny naczyń w przebiegu bakteriemii. Analizując przebieg choroby u opisywanej pacjentki chcemy zwrócić uwagę na konieczność wykonywania badań mikrobiologicznych krwi u dzieci bez objawów ogólnoustrojowego zakażenia, u których w badaniu przedmiotowym zauważa się odczyny skórne o niejasnej etiologii.