Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (r-tPA) w leczeniu skrzepliny w prawym przedsionku serca u 2-letniego dziecka z zespołem nerczycowym

Autor:
Roman Stankiewicz, Agnieszka Firszt-Adamczyk, Janusz Czarnecki, Hanna Adamczyk-Kipigroch, Przemysław Adamczyk, Władysław Sinica, Renata Kopycińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
4
Strona początkowa:
413
Strona końcowa:
417
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
leczenie trombolityczne, fibrynoliza, skrzepliny wewnątrzsercowe, zespół nerczycowy, rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (r-tPA)
Czytaj

W pracy przedstawiono doświadczenia własne w leczeniu trombolitycznym 2-letniego chłopca z zespołem nerczycowym i stwierdzoną ultrasonograficznie dużą skrzepliną wewnątrz prawego przedsionka serca. Leczenie fibrynolityczne (r-tPA) przez cewnik wewnątrzprzedsionkowy, początkowo w bolusie, a następnie we wlewie ciągłym (przez 14 godzin), wspomagane leczeniem przeciwkrzepliwym (heparyna drobnocząsteczkowa) spowodowało rozpuszczenie skrzepliny.