Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ niskiej dawki lipopolisacharydu bakteryjnego na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego u myszy

Autor:
Monika Usowicz-Szaryńska, Karol Kamiński, Beata Szynaka, Lech Zimnoch, Marcin Kożuch, Agnieszka Leszczyńska, Wojciech Karwowski, Bogusław Sawicki, Lech Chyczewski, Włodzimierz J. Musiał, Maria M. Winnicka, Bożena Sobkowicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
403
Strona końcowa:
408
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sepsa, wstrząs septyczny, apoptoza, lipopolisacharyd, hartowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Sepsa, ogólnoustrojowa reakcja organizmu na zakażenie, prowadzi do uszkodzenia wielonarządowego, w tym serca, do wstrząsu septycznego i śmierci. Mimo intensywnych badań zarówno na modelach zwierzęcych, jak i doświadczeń klinicznych, nie znaleziono specyficznego leczenia posocznicy. Jednym z kierunków badań eksperymentalnych jest stosowanie małych, hartujących dawek lipopolisacharydu bakteryjnego (LPS) poprzedzających dawkę, której celem jest wywołanie wstrząsu septycznego. Podanie zwierzętom niskiej dawki LPS powoduje zarówno wzrost ekspresji białek antyapoptotycznych, jak i aktywację procesów sprzyjających śmierci komórek. Wpływ takiego hartowania na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego nie został dotąd wyjaśniony. Cel pracy: Określenie efektu wcześniejszego podania niskiej dawki LPS na wywołaną endotoksemią apoptozę w mięśniu sercowym myszy. Materiał i metodyka: Samce myszy szczepu C57BI/6J, w wieku 12 tygodni, podzielono na 3 grupy. Grupa kontrolna (K), otrzymała dootrzewno-wo rozpuszczalnik (0,9% NaCI) w objętości 20 ml/kg m.c. W tej samej objętości grupie drugiej (LPS 10) podano lipopolisacharyd bakterii £ coli (lipopolysaccharide - LPS) w dawce 10 mg/kg m.c. tak dobranej, aby spowodować objawy wstrząsu septycznego (WS), a grupie trzeciej (LPS 0,5+10) 24 godziny przed zastosowaniem dawki 10 mg LPS/kg m.c. podano dawkę hartującą LPS w ilości 0,5 mg/kg. 24 godziny po ostatniej iniekcji zwierzęta były uśmiercane. Nasilenie procesu apoptozy mierzono techniką detekcji pęknięć DNA (terminal dUTP nick-end labeling- TUNEL) w mikroskopie fluorescencyjnym, a zmiany morfologiczne oceniano w mikroskopie świetlnym. Wyniki: Dootrzewnowe podanie LPS powodowało wzrost częstości apoptozy w mięśniu sercowym w porównaniu z grupą kontrolną. Podanie hartującej dawki LPS spowodowało mniejsze nasilenie apoptozy w mięśniu sercowym, w porównaniu z grupą, która nie była poddana hartowaniu, co potwierdziła ocena morfologiczna. Wnioski: W modelu zwierzęcym zjawisko hartowania małymi dawkami LPS wydaje się być przydatne w zmniejszaniu uszkodzenia serca we wstrząsie septycznym.