Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciśnienie tętnicze krwi u zdrowych, młodych osób dorosłych w obserwacji 12-miesięcznej

Autor:
Łukasz J. Krzych, Jan E. Zejda
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
409
Strona końcowa:
416
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ciśnienie tętnicze krwi, młocie osoby dorosłe, czynniki ryzyka, badanie kohortowe
Czytaj

Wprowadzenie: W etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego podkreśla się znaczenie zarówno czynników ustrojowych, jak i środowiskowych. Czynniki ryzyka są najlepiej identyfikowane w badaniach kohortowych, stosunkowo rzadko obejmujących młode osoby dorosłe. Cel pracy: Określenie wielkości i uwarunkowań zmiany ciśnienia tętniczego krwi (blood pressure - BP) u młodych osób dorosłych w obserwacji 12-miesięcznej. Materiał i metodyka: Epidemiologiczne badanie kohortowe przeprowadzono wśród 375 zdrowych, młodych osób dorosłych (201 kobiet i 174 mężczyzn) w wieku 21,1±1,8 lat. Pomiarów i interpretacji BP dokonywano zgodnie zzaleceniami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, a czynniki ryzyka określano w oparciu o wyniki badania kwestionariuszowego. Wyniki: Zarówno ciśnienie skurczowe (systolic blood pressure - SBP), jak i rozkurczowe (dlastollc blood pressure -DBP), na początku i na końcu obserwacji, było istotnie statystycznie wyższe u mężczyzn niż u kobiet. Roczna zmiana BP nie przekraczała średnio 1 mmHg. Zwiększenie BP o więcej niż 5 mmHg częściej dotyczyło SBP niż DBP oraz występowało częściej u osób z niskim - na początku obserwacji - ciśnieniem tętniczym, a ponadto było związane z nałogiem palenia tytoniu i rzadziej dotyczyło osób spożywających regularnie warzywa i owoce (p<0,05). Wnioski: Wartość rocznej zmiany BP u zdrowych i młodych osób dorosłych nie jest duża i dotyczy głównie SBP, a w indywidualnych przypadkach jej wielkość zależy od nałogu palenia tytoniu i stosowanej diety. Obserwacje te jednoznacznie uzasadniają celowość stosowania działań profilaktycznych w tej grupie wiekowej.