Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zasady postępowania w bloku całkowitym serca płodu opracowane przez zespół specjalistów Instytutu Centrum Zdrowia Matki w Łodzi (rok 2007)

Autor:
Maria Respondek-Liberska, Alicja Żarkowska, Przemysław Oszukowski, Grzegorz Krasomski, Jan Wilczyński, Ewa Gulczyńska, Andrzej Sysa, Henryk Tchórzewski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
423
Strona końcowa:
427
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
blok całkowity serca płodu, echokardiografia, terapia przezłożyskowa
Czytaj

Autorzy w oparciu o piśmiennictwo i własne doświadczenie zespołu wielospecjalistycznego w ośrodku położniczo-neonataologiczno-kardiologicznym przedstawiają wypracowany w czasie ostatniej dekady schemat postępowania z ciężarną i płodem z blokiem całkowitym serca. Zalecana terapia uwzględnia m.in.: podawanie deksametazonu, salbutamolu, digoksyny, antybiotyku, pod kontrolą oceny hemodynamicznej wydolności układu krążenia płodu, monitorowanego w oparciu o indywidualną kartę obserwacji stanu płodu. Opracowano i przedstawiono graficznie model postępowania w izolowanym bloku serca płodu. Jednocześnie podkreślono brak wskazań do terapii przezłożyskowej w przypadku bloku serca płodu powikłanego wadą serca.