Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niepożądane działania sercowo-naczyniowe sterydów anabolicznych

Autor:
Michał Mączewski, Stanisław M. Piłkowski, Artur Mamcarz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
428
Strona końcowa:
431
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sterydy anaboliczne, działania niepożądane, przerost lewej komory, ostry zespół wieńcowy, nagła śmierć sercowa
Czytaj

Sterydy anaboliczne są coraz szerzej używane dla wzrostu masy mięśniowej, redukcji wagi ciała oraz poprawy wydolności przez ludzi uprawiający sport rekreacyjnie. Dawki sterydów anabolicznych stosowane w sporcie w celach dopingu są o wiele większe niż zalecane ze wskazań medycznych przez lekarzy, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia działań niepożądanych również ze strony układu krążenia. Efekty uboczne zależą od rodzaju przyjmowanych sterydów, dawki oraz czasu stosowania dopingu, a także indywidualnej reakcji organizmu. Dostępne obserwacje sugerują, że sterydy anaboliczne wywierają niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ale znaczenie kliniczne tego wpływu nie jest w pełni udowodnione z uwagi na trudność w przeprowadzeniu obiektywnych, randomizowanych badań klinicznych u ludzi. Odwracalność działań niepożądanych sterydów anabolicznych na układ sercowo-naczyniowy nie jest jednoznaczna. Stosowanie sterydów anabolicznych może być obarczone działaniami niepożądanymi związanymi z układem sercowo-naczyniowym: przerostem lewej komory, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca. Nieprawidłowości te mogą być przyczyną innych poważnych powikłań: ostrego zespołu wieńcowego i nagłej śmierci sercowej.