Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Otyłość jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych

Autor:
Justyna Domienik, Piotr Pruszczyk
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
432
Strona końcowa:
436
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego, wskaźnik talia-biodro, wskaźnik masy ciała
Czytaj

Otyłość staje się globalną epidemią. W Polsce dotyczy 9% osób dorosłych. Wykazano, że nadwadze i otyłości towarzyszy wiele chorób, tj.: choroby układu sercowo-naczyniowego (np.: nadciśnienie, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa), cukrzyca typu 2, niektóre rodzaje nowotworów (np.: piersi, jelita grubego, endometrium), choroby pęcherzyka żółciowego, choroba zwyrodnieniowa stawów. Występowanie otyłości wiąże się także ze wzrostem śmiertelności pacjentów. Udowodniono, że otyłość jest również jednym z ważnych czynników ryzyka rozwoju szeregu powikłań układu sercowo-naczyniowego. W pracy omówiono występowanie zmian w układzie krążenia u osób otyłych, a także zależność zawansowania tych zmian w zależności od stopnia otyłości. Podkreślono również, że utrata masy ciała może mieć korzystny wpływ na zależne od otyłości czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zwrócono również uwagę, że koszty związane z leczeniem otyłych pacjentów są bardzo wysokie, a utrata masy ciała wpływa na ich zmniejszenie. Tym samym jest bardzo ważne dla lekarzy kardiologów zrozumienie ryzyka wystąpienia chorób związanych z otyłością, klinicznego znaczenia utraty masy ciała i przygotowania się do wdrożenia odpowiedniej strategii leczenia w grupie otyłych pacjentów.