Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie przedszpitalnego EKG u pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego - co nowego w piśmiennictwie?

Autor:
Filip M. Szymański, Marcin Grabowski, Robert Rudowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
442
Strona końcowa:
444
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostry zespół wieńcowy, elektrokardiogram przedszpitalny, transmisja EKG
Czytaj

Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych są ostre zespoły wieńcowe. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) jest podstawową metodą służącą do ich diagnostyki. Szczególnie przydatne może być wykonanie przedszpitalnego EKG, które następnie przesyłane jest do szpitala drogąelektroniczną. Wczesne rozpoznanie zawału ma kluczowe znaczenie dla rokowania tej grupy pacjentów. Wykonanie przedszpitalnego EKG umożliwia szybsze wdrożenie leczenia u tych pacjentów i tym samym zmniejsza śmiertelność.