Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Duża, ruchoma struktura w jamie prawego przedsionka - czy może sprawić trudności diagnostyczne w czasie badania echokardiograficznego?

Autor:
Joanna Gierach, Iwona Świątkiewicz, Marek Woźnicki, Maciej Chojnicki, Roland Fiszer, Jacek Kubica
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
449
Strona końcowa:
451
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
siatka Chiariego, echokardiografia, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
Czytaj

Autorzy przedstawiają przypadek 56-letniej kobiety, u której rozpoznano ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II. Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu przezskórnego zamknięcia ubytku za pomocą okludera Amplatza. W wykonanym przed zabiegiem badaniu echokardiograficznym przezklatkowym stwierdzono obecność w jamie prawego przedsionka dodatkowego ruchomego, wydłużonego Unijnego echa. Po weryfikacji echokardiograficznej przezprzełykowej postawiono rozpoznanie siatki Chiariego. Omawiany przypadek przypomina o konieczności uwzględnienia podczas echokardiograficznej diagnostyki różnicowej dodatkowych mas w obrębie jam prawego serca, oprócz patologii, takich jak: guz, skrzeplina, wegetacja, także rzadziej spotykanych anomalii, m.in. embriologicznej pozostałości zatoki żylnej jaką jest siatka Chiariego. Dokładne zróżnicowanie dodatkowych ech jest niezwykle istotne zwłaszcza przed planowanymi przezskórnymi zabiegami wewnątrzsercowymi, gdyż może to mieć wpływ na kwalifikację, jak i sposób wykonania zabiegu.