Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poziomy przeciwciał IgG przeciwko BP180 w płynach pęcherzowych i surowicach nie różnią się znamiennie u chorych na pemfigoid pęcherzowy - badanie wstępne

Autor:
Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
8
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pemfigoid pęcherzowy, ELISA, pęcherz
Czytaj

Wprowadzenie: Metody diagnostyki pemfigoidu pęcherzowego (bullous pemphigoid, BP) można podzielić na obrazowe i molekularne. Cel pracy: Celem tego wstępnego badania była ocena poziomów przeciwciał IgG przeciwko BP180 (IgG BP180) w surowicach i płynach pęcherzowych u chorych na BP. Materiał i metody: Poziomy IgG BP180 w surowicach i płynach pęcherzowych oceniano testem ELISA u 17 chorych na BP. Wyniki: Stwierdzono u chorych na BP, że poziomy IgG BP180 w surowicach i płynach pęcherzowych nie różniły się u nich znamiennie oraz,że poziomy IgG BP180 w surowicach korelują z poziomami IgG BP180 w płynach pęcherzowych. Wnioski: U chorych na BP płyn pęcherzowy może zastąpić surowicę jako materiał diagnostyczny przy użyciu testu ELISA z BP180, umożliwiając diagnozę tej dermatozy na poziomie molekularnym w skórze zmienionej chorobowo.