Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wsparcie społeczne a ogólny stan zdrowia psychicznego chorych na łuszczycę

Autor:
Izabela Haduch, Tomasz Hawro, Joanna Miniszewska, Jan Chodkiewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
13
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, wsparcie społeczne, stres, zdrowie psychiczne
Czytaj

Wprowadzenie: Wsparcie społeczne należy do najlepiej zbadanych zasobów odporności na stres. Jego pozytywny wpływ obserwowany jest również w przebiegu chorób somatycznych, np. łuszczycy. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie zależności między wsparciem społecznym i ogólnym stanem zdrowia u pacjentów z łuszczycą zwyczajną. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 32 pacjentów Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi. Zastosowano Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia - GHQ-28 (Goldberg), Kwestionariusz Wsparcia Społecznego (Fydrich; polska adaptacja Juczyński), a do oceny ciężkości procesu chorobowego w łuszczycy - wskaźnik PASI. Wyniki: Badania wykazały występowanie istotnej korelacji między wsparciem społecznym a ogólnym stanem zdrowia pacjentów z łuszczycą zwyczajną. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, iż tworzenie grup wsparcia społecznego ma istotny wpływ na przebieg i ciężkość procesu chorobowego oraz funkcjonowanie pacjentów.