Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postać skupiona mnogich włókniaków twardych - opis przypadku

Autor:
Anna Lis-Święty, Ligia Brzezińska-Wcisło, Iwona Rogala-Poborska, Dominika Wcisło-Dziadecka, Dorota Trzmiel
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
31
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
włókniak twardy, chłoniak złośliwy, eozynofilia
Czytaj

Włókniak twardy jest zwykle pojedynczym wykwitem, ale mogą występować także liczne guzki - mnogie włókniaki twarde. Postać skupiona MDFs ograniczona do jednej okolicy i olbrzymie DFs są rzadkimi odmianami tej jednostki chorobowej, mogącymi sprawiaæ problemy w diagnostyce różnicowej. Przedstawiono przypadek 45-letniej kobiety z rumieniowo-naciekowym, stwardniałym ogniskiem na piersi prawej o wymiarach 4x7 cm złożonym z licznych guzków, utrzymującym się od 7 lat. Zmiana stopniowo się powiększała przez tworzenie się nowych guzków, nie dając dolegliwości. Rozpoznanie włókniaka twardego potwierdzono histopatologicznie. Szeroka diagnostyka specjalistyczna przyczyniła się do ujawnienia współistniejących chłoniaków B- i T-komórkowego.