Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Szczepionki jako jeden z czynników wywołujących pemfigoid pęcherzowy

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Paweł Gajdzis
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
40
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pemfigoid pęcherzowy, etiologia, szczepienie
Czytaj

Pemfigoid pęcherzowy (bullous pemphigoid, BP) jest najczęstszą autoimmunologiczną chorobą pęcherzową. Głównie występuje u ludzi starszych, rzadko u dzieci. Przyczyna choroby jest nieznana. Jedynie w 15% przypadków udaje się stwierdzić czynnik wywołujący, którym mogą być: choroby nowotworowe, nasilenie łuszczycy, ekspozycja na ultrafiolet, urazy, leki, zakażenia bakteryjne i wirusowe. Ponadto opisano kilkanaście przypadków BP po szczepieniu. Tę grupę pacjentów można podzielić na 2 podgrupy: niemowlęta (w wieku od 2 do 4 mies.ż.) oraz ludzie starsi (70.-90. r.ż.). Dzieci przed rozwojem choroby otrzymały różne szczepionki, głównie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, a dorośli szczepionkę przeciwko grypie lub dawkę przypominającą przeciwko tężcowi. Okres inkubacji dla BP po szczepieniu wynosił od 5 godz. do miesiąca. U dzieci szybciej dochodziło do powstawania pęcherzy na skórze niż u dorosłych. Ponadto można stwierdzić, że szczepionka złożona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi indukowała szybciej BP w porównaniu z innymi szczepionkami. W 2 przypadkach (1 niemowlę, 1 dorosły) doszło do wznowy choroby po kolejnym szczepieniu. Mechanizm wywołujący BP przez szczepionki nie jest dotychczas znany, choć autorzy opisów przypadków postulowali kilka teorii.