Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Topografia infekcji dermatofitowych w grzybicy paznokci - badania fluorescencyjne i elektronowe

Autor:
Irina Vennewald, Reiner Fischer, Andre Koch, Uwe Wollina
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
12
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, mikroskopia elektronowa, mikroskopia fluorescencyjna, Trichophyton rubrum
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo że infekcje grzybicze paznokci u ludzi są częste, opublikowano niewielką liczbę prac dotyczącą mechanizmu inwazji grzybiczej paznokci i leczenia onychomykozy z poszczególnymi typami inwazji. Cel: Dokładna wiedza powinna byæ pomocna w zrozumieniu czynników wpływających na wystąpienie nawrotów lub brak nawrotów po terapii onychomykozy. Materiały i metody: Przebadano 598 próbek z paznokci od 408 pacjentów metodą mikroskopii fluorescencyjnej. Dodatnie próbki (n=279) były następnie badane z użyciem mikroskopu transmisyjno-elektronowego z użyciem barwienia Blankofory oraz zakładano hodowle na trzech różnych podłożach. Wyniki: Wyróżniono 3 typy morfologiczne a. wydłużane septowane strzępki (grzybnia prawdziwa), b. artrospory c. grzybnia dystroficzna szeroka. W ostatnim typie obserwowano uszkodzenie błon komórkowych i wakuolizację cytoplazmy. W materiale z paznokcia obserwowano duże jakby puste przestrzenie. Również badano efekt różnych leków przeciwgrzybicznych na morfologię i topografię strzępek grzybni typu a ic. Wyniki kłócą się z poglądem, że ukryta infekcja grzybicza w przypadku niewystarczająco leczonej onychomykozy jest przyczyną nawrotów. Wyniki są istotne dla optymalizacji strategii leczenia.