Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Oznaczanie wrażliwości dermatofitów na leki -propozycja standaryzacji inokulum

Autor:
Anna Ciebiada-Adamiec, Ireneusz Ciebiada, Eugeniusz Małafiej, Andrzej Denys
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
19
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
dermatofity, oznaczanie lekowrażliwości
Czytaj

Wprowadzenie: Istotnym elementem prognozowania skuteczności leków przeciwgrzybiczych jest użycie standaryzowanych laboratoryjnych metod oznaczania lekowrażliwości. Szczególne znaczenie w metodyce ma sposób przygotowania inokulum oraz wyznaczenie jego wielkości. W dokumentach CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute, USA), w części omawiającej oznaczanie lekowrażliwości grzybów, nadal brak metody referencyjnej dotyczącej dermatof itów. Wielu autorów na potrzeby oceny lekowrażliwości dermatofitów wykorzystuje metodę opracowaną dla grzybów pleśniowych zgodnie z protokołem M 38-P. Zastosowanie tej metody napotyka jednak na pewne trudności związane ze standaryzacją inokulum. Cel pracy: Opracowanie wiarygodnej metody otrzymywania i standaryzowania inokulum do oznaczeń lekowrażliwości dermatofitów in vitro w warunkach laboratoryjnych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 47 szczepach dermatofitów pochodzących z diagnostycznego materiału klinicznego. Grzyby pobierano z 14-dniowych hodowli na podłożu stałym Sabourauda, inkubowanych w temperaturze pokojowej. Materiał homogenizowano 3 min w 5 ml 0,9% roztworu NaCl, wytrząsano 2-3 min, a następnie 15 min poddawano sedymentacji. Z 1-2 ml nadsączu przygotowywano zawiesinę o gęstości 1,0 w skali McFarlanda, którą 1000-krotnie rozcieńczano, uzyskując stosowne inokulum. Celem dokładnej oceny wielkości inokulum, obliczano liczbę kolonii w ml zawiesiny wyjściowej. Wyniki: Dla wszystkich grzybów uzyskano zawiesiny o gęstości 107 CFU (Colony Forming Units) w 1 ml. Wnioski: 1. W przypadku dermatofitów homogenizacja jest dogodnym sposobem przygotowania inokulum. 2. Metoda homogenizacji jest przydatna do otrzymywania zawiesiny konidiów i fragmentów strzępek nawet w przypadku skąpego wzrostu grzyba. 3. Zastosowanie densytometru pozwala znacznie uprościć dokładną standaryzację inokulum dla dermatofitów.