Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zagrożeń grzybami drożdżopodobnymi na oddziałach intensywnego nadzoru neonatologicznego

Autor:
Zygmunt Adamski, Janusz Gadzinowski, Agnieszka Zawirska, Anna Szumała-Kąkol, Dorota Pietrzycka, Honorata Kubisiak-Rzepczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
24
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
zakażenie, grzyby drożdżopodobne, Candida, noworodki
Czytaj

Wprowadzenie: Na całym świecie obserwowany jest wzrost zakażeń grzybiczych. Noworodki ze względu na niedojrzałość organizmu oraz często stosowane leki i żywienie parenteralne są szczególnie podatne na rozwój infekcji grzybiczej. Cel: Ocena częstości występowania zakażeń grzybiczych u dzieci wymagających intensywnej terapii. Materiał i metody: Przebadano 3544 próbek krwi, moczu, płynów ustrojowych i wymazów ze skóry, gardła oraz odbytu u noworodków hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Neonatologii UM. U badanych przeprowadzano rutynową diagnostykę mikologiczną. U części noworodków zbierano również dane kliniczne obejmujące masę urodzeniową, wiek ciążowy oraz Apgar 1 i 5. Wyniki: 194 hodowle mikologiczne okazały się pozytywne. Najczęściej izolowanym gatunkiem okazał się C. albicans (74,1%). Izolowano również gatunki Candida non-albicans, takie jak: C. glabrata, C. parapsilosis, C. sake, C. tropicalis i C. lusitaniae. Grzyby drożdżopodobne izolowane były najczęściej z gardła. Nie wykazano statystycznie istotnych korelacji między poszczególnymi miejscami izolacji drożdżaków od noworodków. Średnia masa ciała w grupie noworodków z rozpoznanym zakażeniem grzybiczym była niższa niż w grupie noworodków bez zakażenia, ale różnice te nie były istotne statystycznie. W prowadzonym badaniu nie wyhodowano grzybów z rodzaju Malassezia. Wnioski: Drożdżaki Candida stanowią realne zagrożenie na oddziałach neonatologicznych.