Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie alergizujących i toksynotwórczych grzybów w powietrzu wewnętrznym w cyklu rocznym

Autor:
Ewa Mędrela-Kuder
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
28
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, powietrze, pomieszczenia dydaktyczne, zdrowie
Czytaj

Wprowadzenie: Pomieszczenia dydaktyczne charakteryzują się znaczną koncentracją spor grzybowych, które mogą działać negatywnie na człowieka. Cel pracy: Określenie stężenia zarodników grzybów w powietrzu i stopnia zagrożenia zdrowotnego (BSL - biobezpieczeństwo grzybów potencjalnie patogennych dla człowieka i zwierząt). Materiał i metody: Badania przeprowadzono w pomieszczeniu dydaktycznym i kontrolnym. Próbki powietrza pobierano 2 razy w tygodniu w ciągu całego roku, stosując próbnik powietrza MAS 100. Zasysano 50l powietrza na pożywki: Czapka, Sabourauda. Wyniki: W powietrzu stwierdzono zmienną liczbę zarodników zależną od pory roku. Najczęściej występowały spory z rodzajów Aspergillus, Clado-sporium i Penicillium. Wnioski: W powietrzu wykazano obecność grzybów alergizujących i toksynotwórczych (dominował A. fumigatus). Wskazana jest systematyczna kontrola stężenia zarodników grzybów w pomieszczeniach zamkniętych