Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Terbinafina 1% krem. Część I. Przegląd właściwości fizykochemicznych, farmakokinetyki i mechanizmu działania

Autor:
Łukasz Matusiak, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
36
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
terbinafina, farmakokinetyka, farmakodynamika
Czytaj

Chlorowodorek terbinafiny (biały lub prawie biały proszek) jest substancją zaliczaną do grupy alliloamin i stosowaną na świecie od ponad 20 lat. Jest lekiem o potwierdzonej skuteczności działania przeciwgrzybiczego i wysokim profilu bezpieczeństwa. Mechanizm przeciwgrzybiczego działania leku jest wzasadzie jednokierunkowy i polega na wybiórczym zakłócaniu wczesnej fazy biosyntezy steroli grzybów. Powoduje niedobór ergoste-rolu, istotnego elementu błony komórkowej grzybów, przez inhibicję enzymu zwanego epoksydazą skwalenu. Terbinafina po podaniu miejscowym dobrze penetruje i akumuluje się w naskórku. Charakteryzuje się szybkim początkiem działania i skutecznością już po krótkim okresie leczenia. W minimalnym stopniu wchłania się do krążenia ogólnoustrojowego (około 5%), a po wchłonięciu podlega ekstensywnemu metabolizmowi wątrobowemu i prawie całkowicie wydalana jest przez nerki (80%).