Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Inwazyjne zakażenia grzybicze

Autor:
Ewa Passowicz-Muszyńska, Renata Jankowska, Monika Kosacka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
47
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybice systemowe, zaburzona odporność, leki przeciwgrzybicze
Czytaj

U chorych z zaburzoną odpornością obserwuje się wzrost liczby zagrażających życiu zakażeń grzybiczych. Wiąże się to ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością w tej grupie pacjentów. W ostatnich 5 latach wykazano istotny postęp w diagnostyce i leczeniu inwazyjnych infekcji grzybiczych. W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący postępowania w przypadku systemowej grzybicy w odniesieniu do epidemiologii i diagnostyki.