Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mechanizmy oporności drożdży na stosowane leki przeciwgrzybicze

Autor:
Emilia Ciok-Pater, Agata Białucha, Małgorzata Szabelska, Eugenia Gospodarek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
53
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
mechanizmy oporności, leki przeciwgrzybicze, grzyby
Czytaj

W ostatnich latach odnotowuje się wzrost oporności grzybów na leki przeciwgrzybicze. Znajomość mechanizmów działania antymikotyków jest niezbędna do zrozumienia mechanizmów oporności grzybów. Z tego powodu w niniejszej pracy omówienie mechanizmów działania poszczególnych grup leków przeciwgrzybiczych poprzedza opis mechanizmów oporności. Azole, polieny oraz allylaminy, powszechnie stosowane w praktyce klinicznej, działają przez hamowanie syntezy błony komórkowej grzybów lub przez bezpośrednie oddziaływanie ze składnikami błony komórkowej. Echinokandyny blokują syntezę glukanu w ścianie komórkowej grzybów, a 5-fluorocytozyna syntezę kwasów nukleinowych. Istnieje kilka mechanizmów oporności grzybów na antymikotyki: nadprodukcja enzymów docelowych dla leku, zmiana miejsca docelowego działania leku, aktywne wypompowywanie leku na zewnątrz komórki, brak przepuszczalności błony komórkowej grzyba dla leku, zmiana szlaku metabolicznego, unieczynnianie enzymów aktywujących lek, wydzielanie enzymów degradujących lek. Występowanie oporności na leki przeciwgrzybicze jest nieuniknioną konsekwencją stosowania antymikotyków w leczeniu grzybic. Zwiększone zużycie i dostępność leków przeciwgrzybiczych prawdopodobnie spowoduje wkrótce wzrost liczby szczepów opornych wśród różnych gatunków grzybów.