Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia potrzebna jest tylko w wyjątkowych sytuacjach - nowe zalecenia American Heart Association

Autor:
Janina Stępińska
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
11
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
infekcyjne zapalenie wsierdzia, prewencja, grupy ryzyka, profilaktyka antybiotykowa
Czytaj

Najnowsze zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association - AHA) całkowicie zmieniają pogląd na temat wskazań do profilaktyki infekcyjnego za palenia wsierdzia (IZW). Codzienna aktywność powoduje bakteriemię częściej niż zabiegi w obrębie jamy ustnej, przewodu pokarmowego lub układu moczowo-płciowego. Profilaktyka może zapobiec bardzo niewielu przypadkom IZW, natomiast stosowanie antybiotykóww szerokich wskazaniach stwarza potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jest kosztowne i zwiększa możliwość powstawania antybiotykooporności. Nowe zalecenia mówią o konieczności stosowania profilaktyki u chorych poddawanych zabiegom stomatologicznym, których rokowanie w razie zachorowania jest najgorsze. Dotyczy to czterech grup chorych: 1) z wszczepioną sztuczną zastawką; 2) z IZW w wywiadzie; 3) zwadami wrodzonymi serca: nieskorygowanymi, lub po operacjach paliatywnych, skorygowanymi z użyciem „sztucznych" materiałów przez 6 miesięcy po zabiegu, albo dłużej jeśli pozostaje defekt utrudniający endotelializację oraz 4) po przeszczepie serca z nieprawidłową funkcją zastawek. Wszystkie zabiegi stomatologiczne dotyczące dziąseł lub w czasie których dochodzi do uszkodzenie śluzówki wymagają profilaktyki. W tych samych grupach najgorzej rokujących chorych można stosować profilaktykę przy zabiegach dotyczących układu oddechowego, jeśli polegają na nacięciu lub biopsji śluzówki. Zaleca się stosowanie profilaktyczne jednej dawki antybiotyku podawanej 30-60 minut przed zabiegiem. Jeśli nie została ona podana przed, może być podana do 2 godzin po interwencji. Nie ma powodów do stosowania drugiej dawki antybiotyku. Profilaktyki nie stosuje się przy wykonywaniu zabiegów dotyczących układu moczowo-płciowego i przewodu pokarmowego