Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kliniczne postaci infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Autor:
Marianna Janion, Rafał Szymczyk, Agnieszka Janion-Sadowska, Alicja Stępień, Janusz Sielski, Aleksander Stępień, Kinga Szydziak-Zwierzyńska, Aneta Dudek-Górska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
17
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
infekcyjne zapalenie wsierdzia, kliniczne postaci, rokowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest schorzeniem rzadkim, ale obarczonym wysoką śmiertelnością. Pojawiają się nowe grupy zwiększonego ryzyka zachorowania. Objawy kliniczne są bardzo różnorodne i mogą być niecharakterystyczne. Cel pracy: Ocena obrazu klinicznego, przebiegu choroby i wyników leczenia IZW. Materiał i metodyka: W czasie hospitalizacji w oddziale kardiologii 28 451 pacjentów z powodu chorób serca stwierdzono 57 przypadków IZW (0,2%). W analizowanej grupie było 19 (33,3%) kobiet i 38 (66,7%) mężczyzn. Chorych leczono zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania. Wyniki: Wady nabyte stwierdzono u 38 (66,7%) osób, wrodzone wady serca u 3 (5,3%) osób, a bez uprzednio stwierdzonej wady było 16 (28%) osób. W obrazie klinicznym przy przyjęciu do szpitala dominowały objawy uogólnionej infekcji lub posocznicy występujące u 30 (52,6%) chorych, niewydolność serca u 14 (24,6%), objawy neurologiczne u 9 (15,8%) oraz wyniszczenie organizmu u 3 osób (5,3%). Dodatnie posiewykrwi uzyskano tylko u 29 (50,1%) chorych. U 9 chorych były to paciorkowce, u 11 chorych gronkowce, a u 9 chorych inne patogeny. U 48 (84,2%) chorych stwierdzono na płatkach zastawek wegetacje bakteryjne. U 17 (29,8%) chorych były to wegetacje małe owielkości 3-10 mm, a u 31 (54,4%) wegetacje duże, powyżej 10 mm. Z powodu nieskutecznej farmakoterapii lub wystąpienia ciężkich powikłań, 26 (45,6%) chorych skierowano do pilnego leczenia operacyjnego, a 5 (8,8%) do operacji planowej. ?miertelność szpitalna wyniosła 12,3%. Wnioski: 1. Najczęstsze kliniczne postaci IZW to obraz uogólnionej infekcji, posocznicy lub postępującej niewydolności serca. 2. IZW przebiegające pod postacią wyniszczenia i objawów neurologicznych występuje stosunkowo rzadko i jest trudne do rozpoznania, co opóźnia zastosowanie właściwego leczenia i w istotny sposób wpływa na złe rokowanie.