Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola apeliny w fizjologii i chorobach układu sercowo-naczyniowego

Autor:
Tomasz Kotwica, Wojciech Kosmala
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
58
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
apelina, receptor APJ, choroby układu sercowo-naczyniowego
Czytaj

Endogenny peptyd apelina, wyizolowany po raz pierwszy w 1998 roku, jest ligandem receptora APJ, związanego z białkiem G. Pod względem struktury, jak i występowania w tkankach, apelina i APJ znacząco przypominają angiotensynogen i receptor Mt angiotensyny II. W ostatnich latach wykazano obecność apeliny w rozmaitych narządach: w przewodzie pokarmowym, tkance tłuszczowej, mózgu, nerkach, wątrobie, płucach i układzie krążenia. Wyjątkowo duża ekspresja apeliny w sercu, śródbłonku dużych tętnic i naczyń wieńcowych sugeruje, że peptyd pełni szczególnie ważną funkcję w układzie sercowo-naczyniowym. Wykazano, że apelina jest najsilniejszą dotychczas odkrytą endogenną substancją o dodatnim działaniu inotropowym. Coraz więcej doniesień wskazuje na jej hipotensyjne działanie, będące efektem bezpośredniego wpływu peptydu na rozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez stymulację produkcji tlenku azotu. W pracach eksperymentalnych stwierdzono ponadto, że apelina wykazuje efekt natriuretyczny poprzez zahamowanie wydzielania wazopresyny oraz działa kardioprotekcyjnie. Dotychczasowe badania sugerują, że układ apelina/APJ może być ważnym elementem uczestniczącym w patogenezie zarówno niewydolności serca, jak i nadciśnienia tętniczego, a jego dokładne poznanie może przyczynić się nie tylko do lepszego zrozumienia podłoża obu stanów patologicznych, ale również stanowić istotny cel działań terapeutycznych, służących obniżeniu chorobowości i śmiertelności. Jako potencjalny marker obecności i/lub zaawansowania chorób układu sercowo-naczyniowego, apelina mogłaby usprawnić diagnostykę i leczenie nadciśnienia tętniczego czy niewydolności serca.