Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedokrwistość - nowy wskaźnik złego rokowania u pacjentów z niewydolnością serca

Autor:
Karolina Korycka, Katarzyna Lemke, Marcin Dominiak, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
72
Strona końcowa:
74
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niedokrwistość, niewydolność serca, rokowanie, śmiertelność, częstość hospitalizacji
Czytaj

Niedokrwistość stanowi istotny kliniczny problem u pacjentów z niewydolnością serca (NS). Udowodniono związek niskiego stężenia hemoglobiny z gorszym rokowaniem oraz częstszą hospitalizacją w tej grupie pacjentów. Zidentyfikowano parametry kliniczne, takie jak: wiek, płeć żeńska, stężenie mocznika, cukrzyca oraz użycie diuretyków pętlowych, pozwalające przewidywać jej wystąpienie. Leczenie karwedilolem, jednym z podstawowych leków stosowanych w NS, pomimo zmniejszenia śmiertelności, powoduje 24-procentowy wzrost nowych przypadków niedokrwistości u pacjentów z wyjściowym prawidłowym poziomem hemoglobiny. Podawanie pochodnych erytropoetyny u pacjentów z NS i obniżonym poziomem hemoglobiny wpływa na jakość życia pacjentów bez ewidentnej poprawy parametrów klinicznych, takich jak klasa NYHA czy frakcja wyrzutowa lewej komory. Potrzeba dalszych badań aby ocenić wpływ niedokrwistości na rokowanie u pacjentów z NS.