Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej

Autor:
Aleksandra Wieczorek, Alicja Żarkowska, Beata Radzymińska-Chruściel, Piotr Kaczmarek, Przemysław Oszukowski, Ewa Gulczyńska, Iwona Maroszyńska, Tomasz Moszura, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
78
Strona końcowa:
84
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zwężenie zastawki aorty, echokardiografia płodowa, diagnostyka prenatalna, plastyka balonowa
Czytaj

Przedstawiono przypadek płodu/noworodka z rozpoznaną prenatalnie w 32. tygodniu ciąży krytycznym zwężeniem zastawki aortalnej. Zastosowano przezłożyskową terapię inotropową i stymulację dojrzałości płuc płodu. Monitorowano rozwój i stan płodu w badaniach sonograficznych i echo-kardiograficznych uzyskując poprawę: zmniejszenie względnej wielkości serca, podwyższenie frakcji skracania lewej komory, polepszenie wydolności układu krążenia płodu oraz regresję hiperechogenicznego pogrubienia wsierdzia. Ciążę zakończono drogą cesarskiego cięcia w 37. tygodniu z powodu pogorszenia stanu hemodynamicznego płodu. W 8. godzinie życia pourodzeniowego wykonano zabieg balonowej plastyki zastawki aorty u noworodka uzyskując skuteczne poszerzenie zwężenia. Noworodek został wypisany do domu w dobrym stanie klinicznym w 12. dobie życia. Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej u płodu jest wadą o złym rokowaniu, lecz u niektórych pacjentów terapia przezłożyskową, przygotowanie płodu do porodu oraz niezwłoczna interwencja kardiologiczna tuż po porodzie, może zakończyć się sukcesem i wypisaniem noworodka do domu w dobrym stanie ogólnym.