Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Infekcja loży stymulatora z następowym zapaleniem wsierdzia u chorego po reimplantacji stymulatora serca leczona usunięciem układu stymulującego i antybiotykoterapią celowaną

Autor:
Jacek Lelakowski, Andrzej Maziarz, Andrzej Kutarski, Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Paweł Kołacz, Andrzej Ząbek
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
87
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zapalenie wsierdzia, infekcja loży, usunięcie elektrody
Czytaj

Do powikłań loży rozrusznika należą krwiak, rozejście się rany, przesunięcie stymulatora, nadżerka, ból i infekcja. To ostatnie powikłanie jest wskazaniem do usunięcia układu stymulującego. Większość lekarzy zdaje sobie sprawę, że lokalna antybiotykoterapią, opracowanie loży i przesunięcie rozrusznika w zdrowe miejsce są metodami paliatywnymi, oraz żeby wyleczyć infekcję, należy usunąć elektrodę i rozrusznik. Takie powikłania, jak chorobowość związana z lokalną infekcją, śmiertelna sepsa i wytworzenie się zakażonego zakrzepu, są już dobrze znane. Zostawienie zainfekowanej elektrody jest potencjalnie śmiertelne i nie usunięcie jej, zwiększa znacznie ryzyko zlikwidowania jej w przyszłości. Przedstawiamy przypadek usunięcia elektrod u 60-letniego mężczyzny ze stymulacją DDD w ciężkim klinicznym stanie w przebiegu endokarditu i infekcji loży stymulatora. Elektrody implantowano 13 lat temu. Wykorzystując dostęp przez lewą żyłę podobojczykową elektrodę komorową i przedsionkową usunięto wykonując przeciwtrakcję. Dwa dylatatory Byrda były używane w celu uwolnienia od włóknistych zrostów. Wypreparowanie starych elektrod od ścian przedsionka i żyły próżnej górnej postawiło przed nami specyficzne techniczne trudności. Jednak przezskórne usunięcie przy zastosowaniu urządzenia blokującego zakończyło się pełnym sukcesem.