Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Geneza "Przeglądu Pediatrycznego" i Sekcji Pediatrycznej Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego

Autor:
Jerzy Supady
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
12
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
pediatria w Łodzi, "Przegląd Pediatryczny", historia medycyny, pediatria polska
Czytaj

Sto lat temu (1908 r.) w Łodzi powstała sekcja pediatryczna Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego - pierwszy związek pediatrów na ziemiach polskich oraz zaczęto wydawać pierwszy polski periodyk, poświęcony wyłącznie zdrowiu i chorobom wieku dziecięcego: "Przegląd Pediatryczny". Utworzenie sekcji i edycja "Przeglądu Pediatrycznego" były następstwem warunków ekonomiczno-społecznych oraz stanu opieki zdrowotnej, kształtującej się w Łodzi w warunkach dynamicznej urbanizacji i industrializacji miasta.