Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ wybranych czynników ryzyka na rozwój chorób atopowych w pierwszych 12 miesiącach życia dziecka

Autor:
Adam Jerzy Sybilski, Anna Doboszyńska, Bolesław Samoliński
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
19
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
atopia, niemowlę, czynniki ryzyka
Czytaj

Wprowadzenie: Rozwój chorób atopowych jest determinowany przez co najmniej trzy podstawowe grupy czynników: tło genetyczne, kontakt z alergenami i ogólnie pojęte czynniki środowiskowe. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój chorób alergicznych w okresie niemowlęcym nie jest jeszcze dostatecznie poznany. Celem pracy była ocena znaczenia dziedzicznych predyspozycji i wybranych czynników środowiskowych na rozwój chorób atopowych w pierwszym roku życia. Materiał i metody: Przeprowadzono trzykrotnie badanie ankietowe i kliniczne (po urodzeniu, w 6 mies.ż. i 12 mies.ż.). Oceniano: obecność objawów alergii, dodatni alergiczny wywiad rodzinny, przebieg ciąży i porodu, dietę niemowlęcia, zachowanie rodziców w okresie pre- i postnatalnym. Wyniki: Zbadano 173 niemowląt, objawy chorób alergicznych odnotowano u 42% z nich. Astma wystąpiła u 11,6% chłopców i 3,44% dziewcząt (OR=3,68, p=0,04); choroby atopowe u 62,1% dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym vs. 10,8% z wywiadem ujemnym (OR=3,03; p<0,001). Stwierdzono zależność między atopowym zapaleniem skóry a paleniem przez ojca tytoniu na poziomie istotności p=0,009, między patologią ciąży a astmą - na poziomie p=0,03, między cięciem cesarskim a chorobami atopowymi - p=0,06. Wyłączne karmienie piersią do 6. mies.ż. było związane ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia choroby alergicznej, a wczesne wprowadzenie jajka do diety zwiększało obecność objawów alergicznych (p<0,005). Wnioski: Częściej na astmę oskrzelową chorują chłopcy. Obecność chorób atopowych u rodziców lub rodzeństwa oraz palenie tytoniu przez rodziców predysponuje do częstszego występowania chorób atopowych. Takie czynniki, jak powikłania w ciąży i rozwiązanie jej cięciem cesarskim oraz nieodpowiednia dieta niemowlęcia znacznie zwiększają zapadalność na choroby atopowe u niemowląt.