Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym - składniki podstawowe

Autor:
Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
1
Strona początkowa:
20
Strona końcowa:
24
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
żywienie, składniki odżywcze, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Nieprawidłowości w odżywianiu, zarówno niedobory, jak i nadmiary pokarmowe mogą prowadzić do zaburzeń w stanie zdrowia. Celem pracy była ocena pokrycia zapotrzebowania na energię, białko, tłuszcze oraz węglowodany w grupie uczniów w wieku 9-14 lat. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 356 dzieci (196 dziewcząt i 160 chłopców), w wieku 9-14 lat, uznanych za zdrowe. Przeprowadzono trzydniowe zapisy całodziennych diet w celu oszacowania średniego spożycia energii i wybranych składników pokarmowych, takich jak: białko, tłuszcze oraz węglowodany. Analizę diety przeprowadzono z zastosowaniem programu komputerowego DIETA2. Wyniki: Ocena spożycia podstawowych składników pokarmowych wykazała znaczne nadmiary pokarmowe dotyczące spożycia białka u większości badanych (84,7% dziewcząt i 88,8% chłopców) oraz nadmierne spożycie tłuszczów u 28,6% dziewcząt i 36,3% chłopców. Natomiast u 42,9% dziewcząt i 36,3% chłopców pokrycie dziennego zapotrzebowania na tłuszcze było niskie. Niedobory pokarmowe dotyczyły również spożycia węglowodanów - obserwowano je u ponad 2/3 badanych. U 2/3 badanych wykazano także nadmierną konsumpcję cholesterolu. Chłopcy spożywali istotnie więcej energii, białka, tłuszczów, w tym cholesterolu oraz węglowodanów w stosunku do dziewcząt. Wnioski: 1. W badanej grupie uczniów w wieku 9-14 lat wykazano dość liczne nieprawidłowości, dotyczące spożycia wybranych składników pokarmowych, w tym spożywanie nadmiaru białka i cholesterolu oraz niedobory węglowodanów w diecie. 2. Nieprawidłowości żywieniowe stwierdzone u dzieci w wieku szkolnym mogą w przyszłości doprowadzić do wielu chorób cywilizacyjnych (dietozależnych), co wskazuje na konieczność wprowadzenia w szkołach szerokiej edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia.