Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz własnej choroby a poziom lęku i depresji u młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1

Autor:
Anna Kaczmarek, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
31
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, młodzież, reprezentacja choroby, lęk, depresja
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca typu 1 jest przewlekłą chorobą, wymagającą aktywnego udziału pacjenta w leczeniu. W okresie dorastania choroba ta często wiąże się z występowaniem problemów psychologicznych, takich jak depresja i lęk. Reprezentacja choroby jest ważnym czynnikiem wyznaczającym behawioralną i emocjonalną odpowiedź na chorobę. Celem pracy była ocena relacji między obrazem własnej choroby a poziomem lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Materiał i metody: Badaniami objęto 100-osobową grupę młodzieży chorej na cukrzycę typu 1, w wieku 16-19 lat (50% dziewcząt, czas trwania choroby: 6,0±3,3 roku - dziewczęta, 6,3±4,4 roku - chłopcy). Badani wypełniali Inwentarz Depresji Becka, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (X-2) oraz Skalę Przekonań na Temat Choroby (technika własna skonstruowana na potrzeby pracy), współczynnik a Cronbacha - 0,67. Stopień wyrównania metabolicznego oceniano przy pomocy HbA1c. Wyniki: Reprezentacja choroby jest związana z poziomem depresji (r=-0,58, p<0,05) i lęku (r=-0,59,p<0,05). Stwierdzono dużą siłę związku między poziomami lęku i depresji (r= 0,75, p<0,05). Dziewczęta przejawiają większą gotowość do reagowania lękiem (t=-1,99, p<0,05)oraz mają większą skłonność do stanów depresyjnych (z=-3,73, p<0,001). Chłopcy mają bardziej optymistyczne przekonania na temat cukrzycy, niż dziewczęta (z=-2,37, p<0,05). Nie stwierdzono zależności między wskaźnikiem wyrównania metabolicznego, obrazem własnej choroby i poziomem lęku i depresji. Wnioski: U młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 przekonania na temat choroby są w istotny sposób związane z poziomem lęku i depresji. Dziewczęta przejawiają większe nasilenie objawów depresji, wyższy poziom lęku oraz bardziej negatywny obraz choroby niż chłopcy. Brak jest zależności między HbA1c a obrazem choroby, poziomem lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę typu1.