Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ występowania drgawek gorączkowych na rodzaj i przebieg padaczki u dzieci

Autor:
Bogdan Józefowicz, Janusz Wendorff
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
1
Strona początkowa:
48
Strona końcowa:
53
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
drgawki gorączkowe, padaczka, wiek ujawnienia się, rodzaj, przebieg, oporność na leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach, w związku z rozwojem genetyki, badań doświadczalnych, klinicznych i neuroobrazowych obserwuje się szczególne zainteresowanie wzajemnymi związkami między drgawkami gorączkowymi a padaczką. Celem pracy było przedstawienie oceny czy współwystępowanie drgawek gorączkowych i padaczki wpływa modyfikująco na rodzaj i przebieg kliniczny padaczki u dzieci. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 285 dzieci z padaczką: 70 dzieci z padaczką i drgawkami gorączkowymi oraz 215 dzieci wyłącznie z padaczką z co najmniej 3-letnim okresem jej trwania. Wyniki: Porównując obie grupy dokonano analizy wieku i danych klinicznych takich jak: wiek ujawnienia się padaczki, jej rodzaj, objawy towarzyszące i podatność na leczenie. ?redni wiek ujawnienia się padaczki uogólnionej i częściowej był dwukrotnie niższy w grupie dzieci z drgawkami gorączkowymi (p<0,001). Padaczka uogólniona rozpoznawana była częściej w grupie z drgawkami gorączkowymi (p<0,05). Drgawki gorączkowe proste częściej poprzedzały padaczkę idiopatyczną niż objawową, a złożone — padaczkę objawową (p<0,01). Upośledzenie umysłowe (opóźnienie rozwoju psychoruchowego) ujawniane było częściej w grupie dzieci z padaczką uogólnioną poprzedzoną drgawkami gorączkowymi (p<0,01). W ostatnich 3 latach napady padaczkowe występowały częściej w grupie dzieci z drgawkami gorączkowymi (p<0,01). Oporność na leczenie przeciwpadaczkowe stwierdzano częściej u dzieci, u których padaczka była poprzedzona drgawkami gorączkowymi złożonymi p<0,05. Wnioski: Wcześniejsze przebycie drgawek gorączkowych działa modyfikująco na rodzaj i przebieg padaczki u dzieci z genetyczną lub środowiskową podatnością do obu schorzeń.