Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego u dzieci

Autor:
Krzysztof Truszkowski, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Marciszewska, Jerzy Stańczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
1
Strona początkowa:
68
Strona końcowa:
72
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci, echokardiografia, relaksacja, funkcja rozkurczowa, wrodzona wada serca
Czytaj

Zaburzenia funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego stanowią poważny problem w kardiologii. Występują one w wielu jednostkach chorobowych, przebiegających z uszkodzeniem mięśnia sercowego. Szczegółową oceną zaburzeń relaksacji zajmuje się dział echokardiografii - diastolika. Opracowywane są coraz nowsze metody oceniające funkcję rozkurczową mięśnia sercowego. Spośród echokardiograficznych metod diagnostycznych na szczególną uwagę zasługują: dopplerowskie badanie spektrum przepływu przez zastawki przedsionkowo-komorowe z oceną wskaźnika E/A, czasu deceleracji, wskaźnika globalnej wydolności mięśnia sercowego, czasu rozkurczu izowolumetrycznego, siły wyrzutu przedsionka, dopplerowska ocena spektrum przepływu przez żyły płucne, ocena prędkości propagacji wczesnej fali napływu mitralnego oraz technika Dopplera tkankowego. Badania wykorzystujące metody oceny funkcji rozkurczowej są prowadzone w grupie płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego, dzieci z wrodzonymi wadami serca, kardiomiopatią, dystrofią mięśniową oraz u pacjentów z jatrogennym uszkodzeniem mięśnia sercowego. W tej ostatniej grupie znajdą się dzieci z białaczką leczone antracyklinami. Nowoczesne metody diagnostyczne zaburzeń funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego są niezwykle przydatne u dzieci i pozwalają na wykrycie wczesnej fazy nieprawidłowości, przed pojawieniem się objawów klinicznych.