Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane czynniki ryzyka zespołu metabolicznego u dzieci

Autor:
Elżbieta Pac-Kożuchowska, Maria Zatorska-Karpuś, Maria Kozłowska, Hanna Chrząstek-Spruch
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
18
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół metaboliczny, otyłość, parametry gospodarki lipidowej
Czytaj

Wprowadzenie: Wyniki współczesnych badań wskazują, że zespół metaboliczny może mieć początki już we wczesnym dzieciństwie i wtedy należy rozpocząć profilaktykę. W ciągu ostatnich lat zwiększa się liczba otyłych dzieci. Otyłość jako czynnik ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego często współistnieje z zaburzeniami gospodarki lipidowej, nadciśnieniem tętniczym i hiperglikemią. Cel pracy: Celem badań była ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci i młodzieży z otyłością prostą. Materiał i metody: Badaniami objęto 305 dzieci (156 chłopów i 149 dziewcząt) w wieku od 6,5 do 17,9 roku. Otyłość rozpoznano u 119 dzieci (61 chłopców i 58 dziewcząt), których BMI znajdował się powyżej 95 centyla. Grupę kontrolną stanowiło 186 dzieci (95 chłopców i 91 dziewcząt), których BMI znajdował się między 25 a 75 centylem. U 90 dzieci z otyłością prostą dodatkowo oceniono grubość podściółki tłuszczowej w 10 standardowych miejscach. U wszystkich dzieci oznaczono w surowicy krwi stężenia triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcji HDL oraz wyliczono wartości cholesterolu LDL i VLDL. Wyniki: W grupie chłopców i dziewcząt z otyłością stwierdzono wyższe stężenie cholesterolu całkowitego (p<0,001; p<0,05) i cholesterolu LDL (p<0,001; p<0,001) w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast istotnie niższe stężenie cholesterolu HDL stwierdzono tylko u dziewcząt z otyłością w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,05). Stwierdzono ujemną, istotną statystycznie korelację między cholesterolem HDL a sumą 3 fałdów w całej badanej grupie (r= -0,21; p<0.05). Wnioski: Wykazanie zaburzeń lipidowych u dzieci z otyłością pozwala wnioskować, że stanowią one grupę szczególnie predysponowaną do rozwoju zespołu metabolicznego, którego wszystkie składowe są czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.