Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lipoatrofia po zastosowaniu długo działającego analogu insuliny glarginy u 32-letniej pacjentki z cukrzycą typu 1

Autor:
Maria Dziura, Renata Wąsikowa
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
63
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
glargina, lipoatrofia, cukrzyca typu 1
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek 32-letniej pacjentki z rozpoznaną 1,5 roku wcześniej cukrzycą typu 1, która została skierowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na oddział diabetologiczny z powodu niewyrównania cukrzycy i rozległych zaników tkanki podskórnej obu ud. Wczesne objawy lipoatrofii pojawiły się około 1,5-2 miesięcy od włączenia insuliny glarginy, mimo odpowiedniej częstotliwości zmian igieł do wstrzykiwaczy i zmian miejsc wstrzyknięć na obu udach. Wiązało się to z równoczesnym pogorszeniem wyrównania cukrzycy (hiperglikemie między posiłkami i poranne), które pacjentka korygowała dodatkowymi wstrzyknięciami analogu krótko działającego. Wykonane badania dodatkowe potwierdziły typ 1 cukrzycy (C-peptyd <0,01 ng/ml) ze współistniejącą niedoczynnością tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto. Po zmianie insuliny (Insulatard 2 razy dziennie, Novo Rapid do posiłków) i zmianie miejsca wstrzyknięć (rozpoczęto podawanie w tkankę podskórną ramion i brzucha) uzyskano wyrównanie cukrzycy. W trakcie wizyty kontrolnej po 12 miesiącach cukrzyca była nadal dobrze kontrolowana – HbA1C 6,8%, nie obserwuje się także postępu zmian o charakterze lipoatrofii.