Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena sposobu żywienia młodzieży z nadwagą i otyłością przed wprowadzeniem zaleceń dietetycznych i po ich wprowadzeniu

Autor:
Halina Grajeta, Agata Kubicka, Rafał Ilow, Anna Noczyńska, Jadwiga Biernat
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
29
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
sposób żywienia, nadwaga, otyłość, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży stale wzrasta. Podstawą leczenia dietetycznego otyłości jest zmniejszenie wartości energetycznej spożywanych posiłków poprzez obniżoną podaż z pożywieniem tłuszczu i cukrów prostych. Celem pracy była ocena sposobu żywienia się młodzieży z nadwagą i otyłością przed wprowadzeniem zaleceń dietetycznych i po ich wprowadzeniu. Materiał i metody: Badaniami objęto 26-osobową grupę młodzieży z nadwagą i otyłością w wieku 13-19 lat, której zalecono stosowanie przez 3 miesiące diety odchudzającej 1500 kcal (6276 kJ). Oceny sposobu żywienia dokonano metodą wywiadu żywieniowego (metoda zapisu spożycia z 3 dni). Młodzież zapisywała wszystkie posiłki i produkty, które spożyła w ciągu 3 dni (w tym 1 dzień wolny od zajęć) przed wprowadzeniem diety odchudzającej i 3 dni przed jej zakończeniem. Obliczenia wartości energetycznej posiłków i zawartości składników odżywczych wykonano za pomocą programu komputerowego Nutritionist IV firmy First DataBank z polską bazą danych. Wyniki: Po zastosowaniu diety odchudzającej u badanej młodzieży stwierdzono statystycznie istotne niższe spożycie tłuszczu ogółem (o 22,4%), nasyconych kwasów tłuszczowych (o 23,9%) i cholesterolu (o 25,9%), co jest korzystną zmianą w ich sposobie żywienia, a także kwasów tłuszczowych jedno- (o 23,6%) i wielonienasyconych (o 18,9%), co nie jest korzystne dla ich zdrowia. Wnioski: Wprowadzenie zaleceń dietetycznych u badanej młodzieży z nadwagą lub otyłością spowodowało, że ich sposób żywienia zmienił się, na ogół korzystnie. Jednak stosowanie diet odchudzających u młodzieży musi podlegać okresowej ocenie ze względu na możliwość wystąpienia w ich pożywieniu niedoborów niektórych składników odżywczych, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie.