Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powikłania zakażenia rotawirusowego - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Hanna Szajewska, Anna Chmielewska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
11
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
rotawirus, powikłania, zakażenie
Czytaj

W artykule podsumowano dane z piśmiennictwa dotyczące typowych, jak i sporadycznie występujących powikłań zakażenia rotawirusowego (rotavirus- RV). W celu identyfikacji badań przeszukano komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE (do stycznia 2008) oraz Cochrane Library (wydanie 4, 2007). Najczęstszymi powikłaniami zakażenia RV są odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe. W skrajnych, źle leczonych przypadkach, mogą one doprowadzić do wstrząsu hipowolemicznego i zgonu. Rzadkie powikłania zakażenia RV mogą dotyczyć przewodu pokarmowego (np. zapalenie wątroby, hipertransaminazemia, gastropareza), jak i być zlokalizowane poza nim (np. drgawki gorączkowe lub bezgorączkowe, zapalenie mózgu, zapalenie móżdżku, zapalenie płuc). Ponadto wyniki wstępnych badań sugerują, że RV mogą odgrywać rolę w patogenezie dwóch częstych chorób przewlekłych - cukrzycy typu 1 i celiakii.